Sicurezza stradale

De provincie hecht veel belang aan een goede theoretische en praktische kennis van verkeer en mobiliteit. Het label 10op10 wil basisscholen ondersteunen om hieraan intensief te werken. Onze school behaalde een tijdje geleden reeds zijn 10op10 label.

Het 10op10-project:

  • is bedoeld voor basisscholen (kleuterscholen en lagere scholen) in de provincie Antwerpen
  • is een kwaliteitslabel voor verkeersactieve scholen
  • geeft scholen de kans op een gestructureerde manier aan verkeers- en mobiliteitseducatie te doen en tegelijk de vijf daaraan gekoppelde eindtermen te realiseren
  • wil verkeers- en mobiliteitseducatie in de praktijk brengen
  • beperkt de administratie tot het minimum 

Om ook onze kleuters fietsvaardigheid bij te brengen, schaften we 10 firstbike-loopfietsen aan. Deze aankoop hebben we gefinancierd met de 10op10-subsidies van de provincie Antwerpen.