Zesde leerjaar

 

 We bezoeken regelmatig het wereldwijde web in de klas. Hieronder vind je een overzicht van alle links naar oefeningen en websites die we in de computerles of tijdens het hoekenwerk raadpleegden. Wil je nog eens terug gaan kijken, luisteren, oefenen... klik dan door.

1. Breuken 2. Hoofdrekenen 3. Getallenkennis
4. Taal 5. Muziek 6. Meetkunde/metend rekenen
7. Computer 8. Wero 9. Frans
10. Verkeer Geluksmeter Identiteitskaart van een zesdeklasser

 1. Breuken

1. Stukken snijden
2. Breuken ordenen
3. Breuken - procent
4. Breuken van een getal
5. Verdelen
6. Procent, breuk, decimaal getal
7.

Terug naar boven

 2. Hoofdrekenen

1 Delers
2 Deeltafels oefenen: reeks 1
3 Deeltafels oefenen: reeks 2
4 Deeltafels oefenen: reeks 3
5 Deeltafels oefenen: reeks 4
6 Rekenen met kommagetallen
7 Kommagetallen en cijfers
8 Deeltafels tegen de chrono

Terug naar boven

 3. Getallenkennis

1. Romeinse cijfers
2. Romeinse cijfers 2
3. Decimale getallen ordenen
4. Kleinste gemene veelvoud
5. Gemiddelde
6. Romeinse cijfers van klein naar groot
7. Hoofdrekenen met kommagetallen
8.  Kommagetallen delen

 4. Taal

1.  Meervouden 1
2. Meervouden 2
3. Nog verkleinwoorden
4.  Bijvoeglijke naamwoorden
5.  Meervoud van z.n. op 's of -s - oefening 1
6.  Meervoud van z.n. op 's of -s - oefening 2
7. L6-4-leenwoorden uit het Engels of Frans detecteren
8. L6-5-leenwoorden uit het Frans invullen in een zin
9. Meervoudsvormen
10 Ww. tegenwoordige tijd
11. Het voltooid deelwoord
12. Werkwoordspelling
13.  Invuloefening -ei of -ij
14.  Schuifoefening -heid of -teit
15.  Invuloefening -heid of -teit
16.  Kruiswoordraadsel -ei of -ij
17  Taal is leuk
18. Begrijpend lezen ( leestrainer)
19 Kabaja Taal

Terug naar boven

 

1. Omzetten van vlaktematen deel 1 deel 1
2. Oppervlakte- en landmaten
3 Ken je maat
4. Vierhoeken: zoek de fouten
5. Figuren: waar of niet waar?
6. De kenmerken van driehoeken
7. Omzetten van lengtematen
8. Schaalberekening
9. Herken de meetkundige figuren
10. Omzetten van vlaktematen (m2 wordt dm2, ...)
11. Omzetten van lengtematen
12. Aanzicht van gebouwen
13. Bouwen met blokken: nachtzicht
14. Aanzichten
15. Nabouwen
16. Eigenschappen in vierhoeken

 6. Meetkunde/metend rekenenTerug naar boven

Terug naar boven

 7. Computer

1. Veilig internetten: www.clicksafe.be
2. Een veilige zoekmachine: http://www.netwijs.nl/zoek.html
3. Spyware: wat meer uitleg
4. Spyware: ad-aware: download
5. Spybot: download hier
6. Alle antispysoftware in één programma: Hitman Pro
7. Downloaden ICT-net free-cd
8. Een portret maken

Terug naar boven

 8. Wero

1. Je gewicht op een andere planeet
2. Galgje: Over de ruimte
3. Webcam Valmeinier
4. Tot welke soort behoren deze dieren
5. Huidbedekking bij gewervelde dieren
6 Verkeersborden
7. Vragenlijst stappenteller
8. Website VTI Lier
9. Website SGC
10. Website SUM
11. Wikipedia: Ethiopië
12. Topomania Europa
13. Het menselijk lichaam
14. Etiketten Valmeinier 
15. Oefentoetsen Mundo
16. Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be
17 Etiketten Leysin 
18 Familienamen
19. De brug van Da Vinci
20. Etiketten Zinal
21. Etiketten Zinal 2018

Terug naar boven

 9. Frans

 6 Beaufort:  Vocabulaire: kruiswoordraadsels  

1.  Contact 1: C'est fini les vacances!                
2. Contact 2: Quelle belle école! 
3. Contact 3: Mon grand frère a raison.
4. Contact 4: Vive les classes vertes!
5. Contact 5: Je n'ai plus de portable.
6. Contact 6: Ce pantalon est très chouette!
7. Contact 7: J'adore les fêtes de fin d'année
8. Contact 8: Tu parles!
9. Contact 9: Arnaud joue toujours au foot?
10.  Contact 10: Ne descends pas trop vite!
11. Contact 11: Tu peux venir chez moi?
12. Contact 12: Quels sont tes loisirs?
13. Contact 13: Tu as mal quelque part
14. Contact 14: Avec beaucoup de mayonnaise
15. Contact 15: On a mangé notre pique-nique en pleine mer
16. Contact 16: C'est toi, ma mailleure copine!
   

 

 

Werkwoorden op -er
aimer apporter arreter arriver brûler casser chanter
chercher commencer compter continuer coûter manger sauter
parler entrer . . . . .
Werkwoorden op -re
attendre perdre . . . . .
Werkwoorden op -ir
dormir partir . . . . .
Onregelmatige werkwoorden
acheter aller appeler
avoir boire comprendre
devoir ouvrir faire jeter payer pouvoir prendre
tenir venir vouloir être . . .
Door elkaar
les verbes . . . . . .

Allerlei oefeningen Frans 6de lj.

Kruiswoordraadsel regelmatige werkwoorden Grammaire De getallen tot 100 correct gespeld! Getallen tot 1000 Getallen tot 1000 (2) Diverse oefeningen Frans

 

  10. Verkeer

1. Veilig verkeer Nederland, Kind en verkeer
2. Karrewiet: Verkeersveilige uitvindingen
3. Veilig verkeer Nederland: Op voeten en fietsen
4. Verkeersexamen
5. Verkeerseducatie
6. Kijk uit op de fiets
7  Filmpje parcours "Het grote fietsexamen"

 

Terug naar boven