Spoor Express 2 jg.4

LITENATUURTJES
In het najaar aan de voet van bomen, kun je noten vinden. Het zijn de voetnoten van de zomer.
(Geert De Kockere)

HERFST
Onder een zacht herfstzonnetje zijn we maandagochtend naar "de vest" getrokken. In de herfst valt er heel wat te ontdekken in het bos. Het lijkt alsof de kabouters de blaadjes van de bomen in allerlei kleurtjes schilderen : rood, geel, oranje, bruin. Maar zouden ze dat dan 's nachts doen ? Want in hun paddenstoelenhuisjes leek iedereen wel te slapen... PLOF...PLOF...PLOF...hé, wat valt daar uit die boom? Prikkebolletjes? Ja, bolsters van tamme kastanjes (dat zijn die met een pluisje). We mochten er een heleboel verzamelen, misschien wel om later te poffen. Ook wilde kastanjes om te knutselen of een spelletje mee te spelen, grabbelden we van de grond.  Beukennootjes zijn wel heel erg klein. Zouden er op de vest ook eekhoorntjes wonen die zulke nootjes lusten? Vast wel. Spinnen en slakjes hebben het ook erg naar hun zin in de herfst. Maar... heeft dat slakje nu zijn huisje kwijtgespeeld? Nee hoor, dat is een naaktslak! Jammer dat we niet zo veel eikels konden vinden. Misschien zijn de dieren ons voor geweest, want wist je dat sommige dieren een wintervoorraad aanmaken? Slim van hen, hoor, want als het straks winter wordt, zullen ze niet veel nootjes meer vinden en dan hebben ze toch nog genoeg eten in hun holletje. Nog even stappen door de ritselende bladeren, dat lijkt wel muziek te maken... herfstmuziek! Langs het kabouterpad en dan de heuvel op...pff, da's klimmen met onze korte beentje! Maar... HOLDERDEBOLDER bergaf! Dat gaat supersnel! De herfst is mooi! En vol verrassingen...
De bijtjesklas       

HUWELIJK
De mama en papa van Jens (juf Griet) zien elkaar erg graag. Ze zijn immers onlangs getrouwd. We wensen bruid, bruidegom en de kleine Jens heel erg proficiat.

COMENIUS
In een Comenius schoolpartnerschap werken leerlingen en leerkrachten van minimaal 3 scholen uit minimaal 3 landen samen aan een project. Binnen het project vinden er over en weer bezoeken en/of uitwisselingen van leerkrachten plaats. Onze school heeft een schoolpartnerschap opgezet met een basisschool in Thornaby (Engeland) en Nørresundby (Denemarken). Ook een school in Biancavilla (Sicilië) sluit misschien nog aan bij het samenwerkingsverband.

In een Europa zonder grenzen en een wereld die meer en meer ons dorp wordt, behoren internationale contacten voor veel mensen tot de dagelijkse realiteit: handelsrelaties in Polen, vakantie in Spanje, buren uit Turkije, klasmakkertjes uit Oost-Europese of derde wereld landen… Dat veronderstelt een open geest om met andere culturen te leren omgaan. Het is die openheid van geest die reeds vroeg gestimuleerd kan worden : door samen met vriendjes uit een ander land te e-mailen, van gedachten te wisselen over wat we eten, hoe we wonen, wat typisch is in ons land… Een internationaal schoolproject vormt daarvoor het ideale kader. Ook voor de leerkrachten geldt dit: een internationaal project verruimt je blik. Door de confrontatie met buitenlandse collega’s ga je je eigen manier van werken anders bekijken en doe je een hoop nieuwe ideeën op. Grensoverschrijdende projecten zijn vaak een hefboom voor onderwijsvernieuwing in de school.

De volgende twee jaar zullen sommige lessen een beetje internationaler gekleurd worden. In november reizen juf Gerd, juf Hilde en meester Pol af naar Thornaby (in de buurt van Newcastle – Engeland) om met de partnerscholen leuke acties af te spreken. De kinderen zullen zeker verslag komen uitbrengen. We houden jullie ook op de hoogte via de website en de nieuwsbrieven.

MARSEPEIN
Omdat hij zo lekker is, hebben we hem weer in huis gehaald: de hemelse marsepein (50% suiker- 50% amandelen). Een blok van 1/2kg kost € 5. Bestellen kan via de juf of meester of rechtstreeks op het bureel. Extra bestelstrookjes vind je ook op de schoolwebsite. Helpen jullie hem mee aan de man te brengen? Alvast bedankt en smakelijk!

SLUITING KADEE
Net zoals de scholen zal ook Kadee op vrijdag 24 december na de middag gesloten zijn. Naschoolse opvang kan die dag dus tot 12.30u op de school. Daarna sluiten we de poorten tot 10 januari 2011.

FLUO
Zoals we in de vorige nieuwsbrief reeds hebben meegedeeld is vanaf dit schooljaar het dragen van een fluohesje verplicht vanaf 1 november tot 1 maart. Dit geldt voor fietsers, voetgangers en autogebruikers. Het is immers erg belangrijk dat alle kinderen goed zichtbaar zijn op straat. De vestjes blijven ook op de speelplaats aan. Met dank aan die reusachtige olifant voor het beschilderen van de vestjes.

LANG LEVE DE GROOTOUDERS
Reeds lang denken we na over een leuke manier om de grootouders in de bloemetjes te zetten. Omdat het reeds een tijdje geleden is en we van afwisseling houden, voorzien we dit schooljaar geen optreden in de school of wandeling in de buurt maar een spetterend, zelfgemaakt geschenk. De verrassing en een dikke zoen worden door de kleinkinderen aan huis geleverd in de week van 15 tot 19 november.

PAKISTAN
Woensdag 29 september is er een mevrouw komen vertellen over Pakistan. Ze vertelde over hoe de mensen daar leven en dat ze Urdu spreken. Ze nam ons zogezegd mee naar Pakistan. Ze vertelde ook over de overstroming van het regenseizoen in Pakistan en van de hoogste berg. Ze vertelde ook over hoe een bruid gesluierd werd als ze gehuwd was. Dan mag je geen (oog)contact hebben met andere mannen. Maar er was nog meer informatie die ze gaf maar dan moet ik te veel typen. Op het einde gaf ze ons ook een pak met 10 lange pleisters in die we mochten verkopen voor de kindjes in Pakistan die naar school willen want met elke pleister die je verkocht kon een kindje in Pakistan een jaar lang naar school.
Gwynedd

HET SPOOR SMAAKT
Waarschijnlijk hebt u ook genoten van het gezellige schoolfeest eind september. Momenteel is het oudercomité volop bezig met de voorbereiding van Het Spoor Smaakt. Op zondag 21 november ontvangen ze jullie in de parochiezaal voor een lekker middagmaal. Info en inschrijvingsformulieren volgen later.

Omdat deze organisatie heel wat helpende handen nodig heeft, zoekt het oudercomité nog 4 bereidwillige medewerkers om mee af te ruimen. Je kan je hiervoor melden op het bureel of via mail aan oudercomite@hetspoorbasisschool.be. Alvast bedankt.

OUDERCOMITE
Behalve de organisatie van Het Spoor Smaakt en de evaluatie van Het Spoor Speelt werd er tijdens de voorbije vergadering door het oudercomité ook gedebatteerd over het aanbod van de middagdrankjes in de eetzaal. Het staat als een paal boven water dat de niet-gesuikerde drankjes de voorkeur verdienen. Dit zijn: thee, melk, water en het ongezoete appelsap. Fristi blijft wel in het aanbod maar je dient te weten dat dit veel meer suikers bevat. Geconcludeerd werd dat de tandverzorging en voeding van de kinderen de verantwoordelijkheid van de ouders blijft en dat het belangrijk is die bij hen te laten. De school kan natuurlijk wel sensibiliseren. Leuk dat ook over deze zaken mee nagedacht wordt. Het volledige verslag van de vergadering vind je op de schoolwebsite bij “oudervereniging”.

RAADSELTJES UIT 2A
Ik werk met een stamper en een witte schort. Wie ben ik?
Als ik werk zit ik in de lucht, zit ik lekker droog en zijn we met veel. Wie ben ik?

10/10 LABEL BEHAALD
Op 1 oktober werd onze school door de provincie in de bloemetjes gezet omdat we voor de 6de maal het 10op10-label behaalde. Hiermee bewijst de school dat er het voorbije jaar heel hard gewerkt is rond het thema “verkeer en mobiliteit”. Maar dit label kan de school niet behalen zonder de vele inspanningen die de leerlingen en hun ouders leverden. Daarnaast willen we ook de verkeerswerkgroep, de ouderraad en de vele vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage tijdens de vele verkeersacties.

MAANDBRIEF DIGITAAL
Uit milieuoverwegingen en op advies van de werkgroep “Duurzame school” willen we de Spoor Express i.p.v. op papier ook digitaal aanbieden. Wens jij geen papieren versie meer te ontvangen maar wel een exemplaar in je mailbox, stuur dan een e-mail naar juf Dominique via het.spoor.basisschool@skynet.be. Vermeld duidelijk de naam en de klas van je kind. Wij sturen je de maandbrief dan in PDF-formaat. 

FAIR TRADE
De Sinterklaasperiode leek ons erg geschikt om rond Fair Trade te werken. Behalve dat we in de klas aandacht zullen besteden aan “eerlijke handel” heeft ook de Sint beloofd om duurzame geschenken en versnaperingen mee te brengen. Bovendien stellen we van maandag 22 november t.e.m. vrijdag 3 december het kunstwerk “Chocolate killer” tentoon in de grote hal. Kunstenaar Bram Van Breda visualiseert hierin de wantoestanden in de Derde Wereld. Kom zeker eens kijken.