Aanvulling schoolreglement 2010-2011

Beste ouders,

Elk jaar bezorgen we jullie een briefje met de aanvullingen op het schoolreglement. Het betreft de geschatte onkosten en de vakantiedagen. Noteer de vrije dagen goed. Ze verschijnen enkel nog in de Spoor Express. Indien je het volledige schoolreglement wilt raadplegen, kijk je best even op de schoolwebsite.


1. Kostenraming schooljaar 2010-2011

Sinds enige tijd mogen de verplichte schooluitgaven een maximumbedrag niet overschrijden. Het betreft hier de verplichte sportactiviteiten, culturele activiteiten, leeruitstappen, schoolreis, enz... Voor kleuters zal dit € 20 per kind kosten. Kinderen uit de lagere school betalen € 60.

Uiteraard zijn de niet-verplichte onkosten niet inbegrepen in dit maximumfactuur. We denken aan de middagrefter (€ 0,75 per middag), de vrijblijvend aangeboden tijdschriften, klasfoto (€2), individuele foto's (€13), buitenschoolse activiteiten, ...

De turnkledij kost € 22 en behoort niet tot het maximumfactuur (goedgekeurd schoolraad 10 juni 2008).

Tegen 1 september voorzien we voor elk lagere schoolkind een gratis pakket met de schoolbenodigdheden die nodig zijn in de betreffende klas. Dit pakket bevat alle materialen die de kinderen het komende schooljaar nodig hebben. Voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar is zelfs een pennenzak voorzien. De schoolaankopen op het einde van de zomervakantie zullen zich dus beperken tot een boekentas (allen) en een pennenzak (4de t.e.m. 6de lj.). We gebruiken allemaal uitsluitend het schoolmateriaal. Op de schoolrekening zullen enkel de beschadigde of verloren spullen doorgerekend worden. Het overige wordt door de school bekostigd. Meer info hieromtrent vind je ook op www.schoolkosten.be.

De totale kosten van meerdaagse uitstappen mogen niet meer kosten dan € 360. Hierdoor zullen de zeeklassen € 65 en de sneeuwklassen € 266 kosten. In het komende schooljaar organiseren we zeeklassen in Bredene voor het 3de en 4de lj. van dinsdag 10 mei t.e.m. vrijdag 13 mei 2011. De sneeuwklassen voor het zesde leerjaar vinden plaats van 10 januari 2011 t.e.m. 19 januari 2011. We trekken net zoals het voorbije schooljaar met de bus naar Valmeinier.


2. Vrije dagen

Volgend schooljaar plannen we de vrije dagen op vrijdag 1 oktober 2010 (ped. studiedag), vrijdag 12 november 2010 (facultatieve vrije dag), vrijdag 10 december 2010 (ped. studiedag) en maandag 7 februari 2011 (fac. vrije dag).

De schoolvakanties lopen van 1/11 t.e.m. 7/11, van 27/12 t.e.m. 9/1, van 7/3 t.e.m. 13/3, van 11/4 t.e.m. 25/4 en van 2/6 t.e.m. 5/6 en op maandag 13 juni. 

Noteer ook reeds in je agenda het Feest op School op zaterdag 25 september 2010.

Maar voor het zover is, maken we er nog een spetterend eindeschooljaar van en genieten we van een deugddoende zomervakantie.


Arlette Coomans - Pol Van Houtven

directie