Backupbeleid

(Voor de integrale Wordversie: klik hier) 

Vzw KOR Lier 

Instellingsnummer107458

Kapucijnenvest 10 
2500 LIER 

voor:

Basisschool Het Spoor 

Instellingsnummer9662

Spoorweglei 6 Lier

Deze nota maakt deel uit van het informatieveiligheid- en privacybeleid (IVPB).

Versie

Datum

Status

Auteur(s)

Opmerking

1.0

2018-05-26

GELDIG

Vzw KOR Lier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.    Inleiding

1.1.     Situering

Voor de gegevens die een bepaald niveau van beschikbaarheid en/of integriteit vereisen, is een goed uitgestippeld backupbeleid noodzakelijk. Deze principes gelden zowel voor gegevens die zich op NAS-en, servers, clients, eigen toestellen, andere locaties, in de cloud, … bevinden – zie ook het toestelbeleiden het BYOD-beleid in § 5 in het bijzonder. 

Zie de classificatie van gegevensvoor meer info aangaande de gehanteerde BIV-niveau’s.

Deze nota valt onder de eindverantwoordelijkheid van vzw KOR Lier 

1.2.     Enkele begrippen

UPS (uninterrupted power supply)

Noodstroomvoorziening

Aangesloten systemen en opslagmedia worden gedurende enkele minuten van stroom voorzien bij pannes of spanningsfluctuaties. Dit zorgt ervoor dat gegevens in het werkgeheugen en/of cache nog kan weggeschreven worden voordat het system afgesloten moet worden.

Redundantie

Het algemene principe waarbij een systeem, opslag of netwerkverbinding zo opgebouwd wordt, dat indien nodig een ander systeem overneemt. In principe mogen eindgebruikers hier niets van merken. Het “eerste” systeem dient zo snel mogelijk terug hersteld te worden.

Backups

Het nemen van geregelde kopieën, op een andere locatie en medium, zodat bij eventueel verlies of diefstal de gegevens in kwestie hersteld kunnen worden. De aard, frequentie, enz. van de backups wordt bepaald door de classificatie van de gegevens in kwestie. Dit proces kan volledig geautomatiseerd gebeuren.

Synchronisatie

Gegevens bevinden zich op verschillende locaties en media, maar een onderlinge netwerkverbinding zorgt ervoor dat beide kopieën hetzelfde zijn. Aanpassingen gebeuren m.a.w. steeds in beide kopieën tegelijk. Het systeem zorgt ervoor dat aanpassingen bijgehouden worden in het geval dat de verbinding (even) weg valt, om deze bij het herstellen van de verbinding zo snel mogelijk samen te voegen.

2.    Stroomvoorziening

Alle gegevens die behoren tot het beschikbaarheidsniveau noodzakelijken/of het integriteitsniveau absoluut, worden niet in basisschool Het Spoor  bewaard maar externzodat een redundante stroomvoorziening niet noodzakelijk is.

3.     Backups

Gegevens die behoren tot het beschikbaarheidsniveau belangrijken/of het integriteitsniveau vereist, worden minstens dagelijks gebackupt.