Toestelbeleid

(Voor de integrale Wordversie: klik hier) 

VZW Kor Lier

Instellingsnummer107458

Kapucijnenvest 10 
2500 LIER

voor:

Basisschool Het Spoor

Instellingsnummer9662

Spoorweglei 6 Lier

Deze nota maakt deel uit van het informatieveiligheid- en privacybeleid (IVPB).

Versie

Datum

Status

Auteur(s)

Opmerking

1.0

2018-05-26

GELDIG

VZW KOR Lier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.     Inleiding

1.1 Algemeen

 

 

 

 

 

 

In een eenvoudige interpretatie zijn er drie aspecten van een modern ICT-netwerk om rekening mee te houden inzake beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid:

 

 • (Eind)gebruikers = personen

 

 • Toestellen = desktops, laptops, maar ook tablets, smart-phones, … en ook: servers

 

 • Netwerk(en) = de verbinding(en) tussen gebruikers en toestellen

 

In deze nota wil basisschool Het Spoor  enerzijds regels bepalen om de bijdrage van elk van deze drie aspecten in het IVP-beleid te maximaliseren, en anderzijds wordt toegelicht hoe op basisschool Het Spoor controleop elk van deze aspecten gevoerd wordt.

Deze nota valt onder de eindverantwoordelijkheid van VZW KOR Lier.

1.2 Algemene bepalingen

Ongeacht het “type” toestel of netwerk, zijn er een aantal maatregelen die basisschool Het Spoor  steeds toepast. Hieronder worden deze opgesomd. In wat volgt, worden de specifieke maatregelen toegelicht.

2.     Netwerkbeveiliging en -controle

2.1 Bekabeld netwerk en servers 

Met het “bekabelde netwerk” bedoelen we het geheel van componenten die de netwerkverbindingen maken en beheren, zoals: routers, switchen, hubs, kabels, modems, …

Wachtwoorden op de netwerkcomponenten worden systematisch gewijzigd t.o.v. de “default” waarden, of te gemakkelijke combinaties. De gekozen wachtwoorden voldoen i.h.b. aan alle afspraken uit het wachtwoordbeleid.

 2.2 Wifi-netwerk 

 Voor personeel, leerlingen en gastenis wifi voorzien op basisschool Het Spoor . Deze dienst is gratisvoor de eindgebruikers, maar heeft voor de school wel een zekere kostprijs (in aanschaf, onderhoud en beveiliging). 

De algemene maatregelen (zie § 1.2) worden toegepast, met i.h.b. logging van: MAC- en IP-adressen, toestelnamen, gebruikersnamen.

Het netwerkverkeer dat via het draadloze netwerk verloopt, wordt nietversleuteld. Het raadplegen, bewerken enz. van persoonsgegevens wordt dan ook ten stelligste afgeraden, tenzij er een andere vorm van versleuteling gehanteerd wordt (bv. https i.p.v. http).  

3.     Beveiliging en controle op internetverkeer

Op basisschool Het Spoor  is er, zowel voor de toestellen die eigendom zijn van de school als op bepaalde andere toestellen (zie ook § 2.2, § 4 en § 5), een internetverbinding mogelijk.

Als organisatie is basisschool Het Spoor  verantwoordelijk voor het algehele dataverbruik, en voor alles dat er met / via deze internetverbinding gebeurt.

De beheerders, noch de elektronische controlesystemen, hebben op geen enkele manier toegang tot de inhoud van persoonlijke berichten (zoals messaging, email, intern communicatiesysteem, …).

4.     Beveiliging en controle op toestellen van de school

Onder “toestellen” van de school rekenen we zowel desktop computers, laptops, tablets die eigendom zijn van de school.

4.1 Algemeen 

De volgende beveiligingsregels resp. -controles kunnen hierop (tegelijkertijd) toegepast worden:

 • De beheerders steken veel tijd en geld in het zo vlot mogelijk “draaiend” houden van alle hardware en het netwerk. Dit is onmogelijk als gebruikers de systeem- of beveiligingsinstellingen veranderen. Er worden op basisschool Het Spoor  dan ook verschillende maatregelen genomen om dit te verhinderen. Het doelbewust veranderen van systeem- of beveiligingsinstellingen is verboden. 
 • Leerkrachten en ondersteunend personeel kunnen, in het kader van hun uit te oefenen taak, de actieve ven-sters, geopende websites en/of het beeldscherm zien. Het is niet uitgesloten dat de inhoud van persoonlijke berichten(ontvangen en/of verzonden) leesbaar is, alhoewel dit nooit het doel op zich zal zijn. Al deze mede-werkers behandelen de informatie strikt vertrouwelijk, en bewaren deze niet. 
 • Het is, met dezelfde tools, wel toegestaan dat de beheerders, directie en eventueel andere personeelsleden die hiervoor bevoegd geacht worden, de schermen bewaren (als een schermafdruk of als een opname). Zij doen dit enkel bij een concreet vermoeden van doelbewuste en ernstige inbreuken en alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Onbevoegde medewerkers hebben geen toegang tot de schermafdrukken of opnames. 

4.2 Vergrendeling, encryptie en wissen van op afstand

De mobiele toestellen (d.w.z. laptops, tablets, smartphones) die bepaalde personeelsleden gebruiken maar die eigendom zijn van basisschool Het Spoor , dienen extra beveiligd te worden indien er persoonsgegevens op bewaard, bekeken of verwerkt worden. 

I.h.b. wordt er een vergrendeling a.d.h.v. wachtwoord, pincode, swipe code, vingerafdruk of andere authenticatie toegepast.

Voor directie, ondersteunend personeel dat toegang heeft tot gevoelige persoonsgegevens op het toestel in kwestie, zorgverantwoordelijken en CLBgeldt bovendien:

 • Optie om te lokaliseren of te wissen van op afstand, in geval van diefstal of verlies (indien mogelijk) 

5.     Beveiliging en controle op toestellen van eindgebruikers zelf 

Op basisschool Het Spoor  is het mogelijk om, via het netwerk of wifi van de school (zie ook § 2), gebruik te maken van eigen toestellen. Het is de bedoeling dat deze maximaal gebruikt worden om taken uit te voeren, gerelateerd aan de onderwijsinstelling.

5.1 Algemeen 

Inzake een eigen toestel zijn een aantal beveiligings- en beheerdersaspecten anders dan in § 4. Desalniettemin gelden alle principes van deze paragraaf evenzeer voor handelingen gerelateerd aan basisschool Het Spoor , die uitgevoerd worden op een eigen toestel. Zie, naast § 4 uit deze nota, ook het algemene communicatiebeleid. De bijzondere regels en afspraken inzake het BYOD[1]-beleid, zijn:

Het internetverkeer en gebruikte toepassingen wordt, op verscheidene niveau’s, gecontroleerd inzake  capaciteit maar ook veiligheid van de toepassing, het al dan niet veranderen van systeeminstellingen (gerelateerd aan beveiliging resp. prestaties, enz.)

De algemene maatregelen (zie § 1.2) worden toegepast, met i.h.b. logging van: MAC- en IP-adressen, gebruikersnamen, toestelnamen, gebruikte toepassingen, wijzigingen in systeeminstellingen, enz.

 5.2 Vergrendeling, encryptie, antivirusbeveiliging, backups en wissen van op afstand 

De mobiele toestellen (d.w.z. laptops, tablets, smartphones) van medewerkers, waarop persoonsgegevens van basisschool Het Spoor  bewaard, bekeken of verwerkt worden, dienen extra beveiligd te worden. Dit beleid vraagt die medewerkers dan ook om de volgende maatregelen op deze toestellen in acht te nemen:

 • Er wordt een vergrendeling a.d.h.v. wachtwoord, pincode, swipe code, vingerafdruk of andere authenticatie gevraagd.
 • Er wordt gevraagd om een ten allen tijde up-to-date antivirusprogramma te gebruiken.
 • Backups dienen genomen, bewaard en beheerd te worden zoals in het respectievelijke beleid vastgelegd.

Voor directie, ondersteunend personeel dat toegang heeft tot gevoelige persoonsgegevens op het toestel in kwestie, zorgverantwoordelijken en CLBwordt daarenboven het volgende gevraagd:

 • Optie om te lokaliseren of te wissen van op afstand, in geval van diefstal of verlies (indien mogelijk)

 


[1]BYOD = “bring your own device”. Het gebruik van eigen toestellen op en voor schoolgerelateerde processen.