Verslag leerlingenraad 28 september 2010

Verslag leerlingenraad 28 september 2010

Aanwezig: 6E Tuna en Lowie, 6B Elias en Evelien, 5C Pim en Wout, 4R Jessie en Jorien, 3C Anne en Nanoi, meester Pol

 1. Wat is de bedoeling van een leerlingenraad:  ideeën samenbrengen, ideeën kiezen en uitwerken om de school nog beter te maken. (Blijf natuurlijk je wensen, ideeën, opmerkingen ook doorgeven aan juf of meester of op het bureel.)
 2. Tot wanneer zijn we verkozen? We zijn met de leerlingenraad gestart in maart 2010. In maart 2011 kiezen we een nieuwe raad.
 3. Data volgende vergaderingen: Niet op dinsdag maar op donderdag om geen problemen te krijgen met de middagsport op school: 28 oktober, 16 december, 17 februari, 31 maart, 19 mei en evt. nog ééntje in juni. Dat spreken we dan in mei wel af.
 4. Hoe geraken de ideeën van de kinderen op de leerlingenraad: Zeg ze tegen één van de verkozenen of stop ze in de ideeënbus aan de groene schabjes.
  Misschien moeten we de ideeënbus meer laten opvallen.
  Hoe kunnen we in alle klassen ideeën ophalen?
  Kunnen we een ideetjesdag organiseren? 
 5. Welke ideeën zullen we volgende vergadering bespreken? 
  Talentenshow
  Halloweenfeest
  Warm eten
  Een speeltol op de speelplaats
  Meer ballen
  Rugby in de turnles
  De ideeën in de brievenbus